Omgitt av kystens fugler og dyreliv

I Hovden kan du møte dyr og se fugler som vil overraske deg. Den barske kystnaturen har paralleller med livet på fjellet. Det er ikke uvanlig å finne elg vandrende ute på moloen i Hovden og rypene tripper rundt hushjørnene. Samtidig treffer du kystens fugler og dyr.

Havets umiddelbarhet gjør at temperaturene forblir milde. Somrene er som oftest fuktige og kjølige, mens vintrene er milde og tørrere. De dominerende vindretningene er fra sørvest og nordøst. Det er Golfstrømmen som sørger for dette klimaet. Med kontinentalsokkelen(egga) nært opp under land er havet meget rikt. 

Hovden har et typisk kystlandskap som betegnes av skrint jordsmonn, dominert av gress og lyng.

Fugler og dyreliv

Den barske kystnaturen er mer eller mindre lik den en finner på fjellet. I Hovden kan du dermed finne dyr og fugler som en ellers  finner på fjellet samtidig med kystens dyr og fugler. Du kan treffe en elg eller to vandrende på moloen og ryper som tripper rundt hushjørnene. Samtidig kan du se dyr og fugler som måke, ørn, skarv, oyster-catcher, oter, røyskatt og spekkhogger.

Naturreservat

Utenfor Hovden ligger FRUGGA, som har vern som naturreservat.  Dette på grunn av den store forekomsten av lundefugl og en rad av andre sjøfuglarter. Området er vernet for å sikre en viktig hekkelokalitet for lundefuglen. Naturreservatet omfatter Frugga og flere mindre holmer og skjær, og har et areal 1025 dekar, hvorav 752 dekar sjøareal.

I Sør ligger fjellformasjonen Tussen. Den er en del av Nyke/Tussen naturreservat. Naturreervatet omfatter blant annet ei rullesteinstrand mellom Nykvåg og Hovden. Området er vernet for å sikre ei av de største og gemorfologisk best utformete rullesteinsstrendene i Nordland. ( Geomorfologi - er vitenskapen om landformer og prosessene som danner dem. En søker å forstå hvorfor landskapet ser ut som det gjør).

Martin Bril
Lundefugl
Den vakre lundefuglen
Svein Inge Lundli
Rypepar
Ryper som skifter fra vinter til vårfarge
Svein Inge Lundli
Måkereir
Måker ved reiret
Svein Inge Lundli
Ørn
Flyvende ørn
Svein Inge Lundli
Skarv
Skarv på fugleberg
Svein Inge Lundli
Svanepar
Svanene venter på våren
Svein Inge Lundli
Elg
Elg på vandring
Eva Dolva
Oter
Oter på vei opp fra havet